Porysowane. Wystawa Janiny Myronowej

19 września w SiC! BWA Wrocław otwarcie wystawy ukraińskiej ceramiczki, twórczyni niewielkich, pełnych koloru ceramicznych rzeźb.

Nazwa wystawy jest pewną grą słów, sposobem na zaczepienie odbiorcy. „Porysowane” można rozumieć jako ślad zostawiony na rzeźbie poprzez opowiedzenie jakiejś historii wyrażającej zainteresowanie artystki codziennymi sytuacjami. To naznaczenie nie niszczy ich, ale tworzy nowy układ opowieści, jej udokumentowanie. Jednocześnie wprowadza dodatkowe możliwości ekspresji, daje nowe możliwości odniesień oraz kontekstów, poszukiwań zależności – czytamy o wystawie.

Każda rzeźba to inna osobowość. To osobista historia, „powieść” graficzna zawierająca moje ulubione motywy: wizerunki rodzinnych relacji, rodzica i dziecka, hybrydy partnerów, często zwierząt domowych, a ostatnio także drzew – mówi Janina Myronowa.

Wystawę „Porysowane” można będzie oglądać od czwartku 19 września. Tego dnia o 18.00 będzie można także wziąć udział w oprowadzaniu kuratorskim. Wystawa czynna będzie do 5 października, a finisaż odbędzie się 3 października o godz. 19.00. Galeria SiC! BWA Wrocław znajduje się przy pl. Kościuszki 9/10.

Wystawa artystki to część obrony jej doktoratu na Międzywydziałowych Studiach Doktoranckich na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Ekspozycja towarzyszy Europejskiemu Tygodniowi Zrównoważonego Transportu.

<><><><> 

Janina Myronova (Myronova) – urodzona w 1987 roku w Doniecku na Ukrajnie. Absolwentka Wydziału Ceramiki i Szkła Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz Narodowej Akademii Sztuk Pięknych we Lwowie. Obecnie studentka Międzywydziałowych Studiów Doktoranckich. Wzięła udział w ponad 100 wystawach zbiorowych oraz zrealizowała 12 wystaw indywidualnych. O 2017 roku jest członkiem Międzynarodowej Akademii Ceramiki IAC. Laureatka międzynarodowych konkursów.