Wystawa: Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu

15 października w Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku otworzy się nowa wystawa.

W piątek o godz. 17.00 odbędzie się otwarcie wystawy „Z gliny stworzone. Kamionka ze zbiorów Muzeum Ceramiki w Bolesławcu”. Wernisażowi towarzyszyć będzie prelekcja „Ceramika bolesławiecka dawniej i dziś”, którą wygłosi Anna Bober-Tubaj, dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu.

Na wystawie zaprezentowane zostaną wyroby o charakterze użytkowym, powstałe w wytwórniach bolesławieckich od XVI do początku XXI wieku. W sumie będzie to kilkaset naczyń, na których przykładzie widać ewoluujące technologie, formy i dekoracje.

Wstęp na wystawę wolny.

Wystawa realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, pn. „Centra dawnych rzemiosł na szlaku Via Fabrilis – uruchomienie Centrum Dawnego Szklarstwa w Kłodzku” oraz z Programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.