Spotkanie: sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku

27 lutego w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski odbędzie się spotkanie wokół najnowszej książki Andrzeja Szczerskiego.

W najbliższą środę w Zamku Ujazdowskim w Warszawie odbędzie się spotkanie „Transformacja”, w której udział wezmą prof. dr hab. Anna Markowska i dr hab. Andrzej Szczerski. Moderacja: Bogna Świątkowska.

Podczas spotkania będzie można kupić książkę Andrzeja Szczerskiego „Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po 1989 roku”. Autor analizuje wybrane zjawiska na scenach artystycznych w obszarze od krajów bałtyckich po Bałkany, pozwalające opisać specyfikę czasów po upadku komunizmu i związane z tym przemiany kulturowe. Książka porusza także takie aktualne zagadnienia, jak groteska, surrealizm, historie alternatywne oraz odniesienia do narodowych i europejskich kontekstów dla współczesnej sceny artystycznej.

Spotkanie odbędzie się o godz. 18.00 w Sali Kolebkowej. Wstęp wolny. Więcej informacji.