PRL w centrum czy na peryferiach? – wykład Maxa Cegielskiego

9 maja w Zachęcie wykład o eksporcie socjalistycznej nowości w „The Polish Review”.

Oprócz „Poland” dla państw Zachodu i „Polszy” dla Wschodu w PRL drukowano także „The Polish Review”/”La Revue Polonaise”, przeznaczone dla czytelników w państwach Azji i Afryki. Organizacyjnie magazyn był związany z magazynem  „Polska”, jednak promował kontakty z Trzecim Światem. „The Polish Rewiev” to  świadectwo nowoczesności lat 60.

Wykład Maxa Cegielskiego odbędzie się o 18.00 w sali multimedialnej (wejście od ul. Burschego). Wstęp wolny. Wykład tłumaczony będzie na polski język migowy. Tłumaczy Joanna Ciesielska.