Zofia Rydet – wystawa zdjęć

W Muzeum Śląska Opolskiego można oglądać wystawę zdjęć, ukazujących  środowisko akademickie, związane z kierunkiem architektonicznym.

Od 15 maja do 13 października w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu można oglądać wystawę fotografii „Zofia Rydet. Dokumentacje. Architektura 1963-1974”.

Na ekspozycję trafił wybór fotografii dokumentalnych z bogatego zbioru prac, wykonanych przez Zofię Rydet w okresie jej pracy dydaktycznej w ówczesnej Katedrze Architektury Przemysłowej Wydziału Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Wspólnym mianownikiem prac jest ukazanie portretu środowiska akademickiego, które związane jest z architekturą. Uzupełnieniem ekspozycji są zdjęcia Opola, wykonane przez Zofię Rydet.

Kurator wystawy: Magdalena Żmudzińska-Nowak (Wydział Architektury Politechniki Śląskiej)
Konsultacje merytoryczne: Zofia Augustyńska-Martyniak, Maria Sokół-Augustyńska, krewnymi artystki, założycielkami Fundacji im. Zofii Rydet.

Współorganizatorzy wystawy:
Fundacja im. Zofii Rydet
Wydział Architektury Politechniki Śląskiej
Instytut Dokumentacji Architektury Biblioteki Śląskiej

Wszystkie prezentowane na wystawie fotografie stanowią zaledwie ułamek zbiorów z archiwum artystki, liczącego około 30 tys. pozycji, w dużej części zachowanego jedynie w negatywach. Fundacja im. Zofii Rydet od 2016 roku pracuje nad ich digitalizacją i stopniowo udostępnia na stronie www.zofiarydet.com