Wystawa: Ireneusz Wydrzyński. In memoriam

Od 31 maja w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie można oglądać wystawę szkieł jednego z wychowanków Zbigniewa Horbowego.

W Lublinie otwarto wystawę poświęconą twórczości Ireneusza Wydrzyńskiego, zorganizowaną w pierwszą rocznicę jego tragicznej śmierci.

Artysta urodził się w 1955 roku w Radomiu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Ceramiki i Szkła, gdzie w 1985 roku zrobił dyplom w zakresie projektowania szkła w pracowni Zbigniewa Horbowego. Był inicjatorem powstania pracowni Szkła i Ceramiki na Wydziale Artystycznym UMCS. Jako dr hab. Sztuk Pięknych pełnił funkcję Kierownika Zakładu Rzeźby i Technik Szklarskich Instytutu Sztuk Pięknych. Był wieloletnim członkiem ZPAP, Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej, Członkiem Komisji do spraw wznoszenia pomników w Lublinie.

Ireneusz Wydrzyński był autorem dwunastu wystaw indywidualnych i uczestnikiem kilkudziesięciu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Pracę w szkle rozpoczął w Lubelskich Hutach Szkła, projektując szkła użytkowe, przeznaczone do produkcji seryjnej. Jednocześnie tworzył własne szklane prace, korzystając z warsztatu hut szkła w Parczewie i Dąbkowie. Od kilkunastu lat korzystał z szkła okiennego, tworząc małe formy rzeźbiarskie. Pracował także w technice juzingu, pozwalającej tworzyć formy użytkowe.

W ramach wystawy w Centrum Spotkania Kultur można zobaczyć prace ze szkła, ale także prace malarskie artysty, nawiązujące do tworzenia przestrzeni świetlnej i kolorystycznej w szklanych obiektach.

Kurator wystawy: Wojciech Mendzelewski

Wystawa zorganizowana została dzięki współpracy Lubelskiego Oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Wystawę  można oglądać od wtorku do soboty w godz. 12.00 – 18.00. Wstęp wolny.