Janowskie Sploty – Święto Tkactwa i Tradycji

Już 8 września niezwykłe wydarzenie dla entuzjastów tkaniny dwuosnowowej. Zerknijcie na listę planowanych atrakcji.

Izba Tkactwa Dwuosnowowego w Janowie zaprasza na „Janowskie Sploty – Święto Tkactwa i Tradycji”. A co przewidzieli organizatorzy wydarzenia?

11.00 – 17.00 – JARMARK w Podwórzu Izby Tkactwa
– stoiska z rękodziełem, lokalnymi produktami i tradycyjną żywnością
– warsztaty i pokazy garncarskie, kowalskie, rzeźbiarskie, łyżkarskie i wikliniarskie
– prezentacja Koła Gospodyń Wiejskich Sitawka

12.00 – Uroczysta Inauguracja Europejskich Dni Dziedzictwa

13.00 – Quiz Gwarowy

Występy kapel: Banda Bogdana, Kapela u Mundka

Występy uczniów ze Szkół Podstawowych w Janowie i Białousach

Wystawa plenerowa: Eleonora Plutyńska. W poszukiwaniu zaginionych splotów

11.00 – 17.00 – Izba Tkactwa Dwuosnowowego
– zwiedzanie Izby Tkactwa Dwuosnowowego
– warsztaty i pokazy w wykonaniu janowskich tkaczek
– warsztaty tkania krajki
– spotkania z twórcami ludowymi
– projekcja materiałów audiowizualnych o tkaninie dwuosnowowej

14.00 – prelekcja Wojciecha Kowalczuka pt. „85 lat janowskiego ośrodka tkactwa dwuosnowowego”

15.00 – prezentacja Magdaleny Stopa pt. „Eleonora Plutyńska i jej praca w Janowie”

Atrakcje i animacje dla dzieci.

Wydarzenie odbywa się w ramach Wojewódzkiej Inauguracji Europejskich Dni Dziedzictwa.