Konkurs na kafel ceramiczny

Fundacja Sztukupuku zaprasza do wzięcia udziału w konkursie na kafel ceramiczny i mozaikowy.

„Daj, ać ja pobruszę a Ty poczywaj” – tak brzmi pierwsze zapisane zdanie w języku polskim w Księdze Henrykowskiej, a wypowiedział je Boguchwał do żony, która mełła zboże. Organizatorzy konkursu chcą, aby zdanie to stało się inspiracją do rozważań o sytuacji współczesnych ludzi, a szczególnie kobiet.

Do wzięcia udziału w konkursie zapraszają osoby, którzy zadają sobie pytania: Kim jestem? Czego oczekuję?  Co się zmieniło? Jaka/Jaki jestem? Na te pytania uczestnicy konkursu odpowiedzą, posługując się gliną lub mozaiką.

Z nadesłanych na konkurs prac zostanie stworzony ceramiczny mural w mieście Ziębice, które znajduje się 5 km od Henrykowa. Jest to sposób na uczczenie przyszłorocznej 750. rocznicy spisania Księgi Henrykowskiej.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, średnich i plastycznych, a także uczestników pracowni ceramicznych w placówkach kulturalno-oświatowych i warsztatach terapii zajęciowej oraz osób dorosłych.

Opisane prace należy przesłać do 20 października na adres: Fundacja Sztukupuku, ul. Stawowa 5, 57-211 Ciepłowody. Można je zgłaszać indywidualnie lub przez instytucje. Kafel powinien być wypalony i poszkliwiony i mieć maksymalne wymiary 25 x 25 cm. Prace oceni komisja, a za zajęcie pierwszego miejsca przewidziana jest nagroda finansowa w wysokości 800 zł. Będą także nagrody rzeczowe.

Konkurs jest organizowany jako część projektu „Wokół papieru i słowa” na 750-lecie spisania Księgi Henrykowskiej, współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach projektu Kultura Interwencje 2019 oraz przez Urząd Miasta w Ziębicach.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdziecie na profilu Fundacji Sztukupuku na Facebooku.