Konferencja: Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań

11 października w Warszawie będzie można spędzić cały dzień, zastanawiając się nad stanem badań i przyszłością tkaniny unikatowej.

Odziały Warszawski i Łódzki Stowarzyszenia Historyków Sztuki zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. „Tkanina – cenne dziedzictwo, przedmiot współczesnych badań”, która odbędzie się 11 października w siedzibie Oddziału Warszawskiego SHS. Jak piszą organizatorzy wydarzenia, ma być ono okazją do otwarcia dyskusji na temat aspektów badawczych tkaniny artystycznej. Planują także w przyszłości organizować cykliczne spotkania tematyczne i stworzyć stałą platformę wymiany wiedzy.

Uczestnicy konferencji spróbują poszukać odpowiedzi na pytanie, jakie elementy w opracowywaniu zabytków tekstylnych są niezbędne do tego, by odnajdywać dla nich odpowiedni kontekst historyczny i muzealny.

Program konferencji:

9.30 – uroczyste otwarcie konferencji – prof. dr hab. Anna Sieradzka.
Wykład wprowadzający – prof. dr hab. Agnieszka Bender – Czy warto zajmować się badaniem zabytkowych tkanin?

I sesja – 10.30 – 11.20
Ewa Andrzejewska i Małgorzata Wróblewska-Markiewicz – O tym jak postrzegano i badano dawne tekstylia w Polsce.
Magdalena Ozga – Historia kolekcji tkanin Zamku Królewskiego na Wawelu.

przerwa – 11.20 – 11.50

II sesja – 11.50 – 13:00
Beata Biedrońska-Słotowa – Tkaniny – dzieła sztuki. Refleksje nad teorią i praktyką badawczą.
Karolina Stanilewicz – Kontekst historyczny w badaniach nad tkaniną artystyczną.
Jerzy Żmudziński – Czy tkanina może być arcydziełem? Komplet ornatowy królowej Bony ze skarbca jasnogórskiego jako przedmiot badań historii sztuki.

przerwa – 13.00–13.30

III sesja – 13.30 – 14.50
Monika Janisz i Ewa Orlińska-Mianowska – Wieloaspektowość przy opracowywaniu muzealnego zbioru tkanin. 
Agnieszka Woś-Jucker – Dokumentacja tkanin w Abegg-Stiftung na przykładzie wybranych projektów badawczych.
Katarzyna Lech – Sekrety barw, czyli sztuka tekstylna okiem chemika.
Ewa Soszko-Dziwisińska i Łukasz Brodowicz – Dlaczego i jak? Doświadczenia pracowników Muzeum Azji i Pacyfiku w fotografowaniu tkanin.

przerwa – 14.50 – 15.20

IV sesja – 15.20 – 16.30
Izabella Dybała – O nieznanych szatach liturgicznych z Lubelszczyzny z przełomu gotyku i renesansu.
Katarzyna Moskal – „Tureckie”, „chińskie”, „wężykowato tkane” – jedwabne tkaniny europejskie w inwentarzach kościelnych.
Joanna Błoch – „Porwanie Europy” – gobelin z historią w tle.

Program konferencji może ulec nieznacznym zmianom.

Komitet organizacyjny i koordynacja konferencji: Ewa Orlińska-Mianowska (MNW), Monika Janisz (MNW), Ewa Andrzejewska (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej), Magdalena Ozga (Zamek Królewski na Wawelu), Małgorzata Wróblewska-Markiewicz (SHS Oddział Łódzki), Karolina Stanilewicz (ASP w Łodzi).

Sekretarz konferencji: Karolina Stanilewicz. Kontakt:  tkanina.dziedzictwo@gmail.com

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Historyków Sztuki mieści się przy Rynku Starego Miasta 27.