Polskie Art Deco – sesja naukowa

W poniedziałek 25 listopada w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbędzie się VIII Ogólnopolska Sesja Naukowa poświęcona metalowi i metaloplastyce w polskim art deco.

Muzeum Mazowieckie w Płocku zaprasza na VIII Ogólnopolską Sesję Naukową „Polskie art deco” i pierwszą, która koncentrować się będzie wokół metalu i metaloplastyki w architekturze, wnętrzach i rzemiośle artystycznym dwudziestolecia międzywojennego.

Efekty swoich badań w tej tematyce zaprezentuje kilkunastu uczestników konferencji z całej Polski, reprezentujących muzea, uczelnie oraz instytucje naukowe.

Cykl spotkań „Polskie art deco” organizowany jest od 2006 roku i, jak piszą organizatorzy, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem muzealników, historyków sztuki, konserwatorów zabytków, kolekcjonerów, antykwariuszy i pasjonatów. Patronat merytoryczny nad tegoroczną edycją wydarzenia objęli: prof. dr hab. Anna Sieradzka, prof. dr hab. Andrzej K. Olszewski i dr Anna Kostrzyńska-Miłosz.

Wygłoszone podczas konferencji referaty  opublikowane zostaną w recenzowanym tomie posesyjnym w ramach serii Polskie Art Deco, wydanym we współpracy z Instytutem Sztuki Polskie Akademii Nauk.

Jest jeszcze jedna doskonała wiadomość. W drugiej połowie przyszłego roku Muzeum Mazowieckie w Płocku udostępni zwiedzającym nową ekspozycję stałą, poświęconą sztuce lat 1918-1939.