Wystawa: Artyści z kręgu Cepelii

W tym roku Cepelia kończy 70 lat. Z tej okazji będzie można zobaczyć jubileuszową wystawę w muzeum w Łomży.

W tym roku Cepelia obchodzi jubileusz swojej działalności. Siedemdziesiąt lat istnienia i aktywnej obecności potwierdza, że Cepelia pozostała wierna celom, dla których została powołana – promowaniu sztuki zakorzenionej w rodzimych tradycjach, chronieniu jej oryginalności i walorów, szczególnie kultury wiejskiej. Zmieniały się formy działalności Cepelii. Jest to także odzwierciedlenie przemian społecznych, kulturowych i gospodarczych zachodzących w Polsce, ale także zmian mentalnych. Dorobkiem tym siedemdziesięciu lat jest ponad wszelką wątpliwość uczynienie ze sztuki ludowej i rękodzieła ludowego sztuki bliskiej różnym środowiskom, wprowadzenie jej do świadomości mieszkańców metropolii i środowisk miejskich. Dzięki wypracowaniu różnorodnych form wsparcia twórców, aktywizacji i opieki nad nimi, Cepelii udało się ocalić od zapomnienia dziesiątki tradycyjnych technik rękodzielniczych, zapewniając tym samym możliwość przekazu wiedzy o wzorach i technice, o kolorystyce i swoistości regionalnej następnym generacjom. Innym nurtem aktywności było i jest nadal wspieranie rękodzieła artystycznego i rozmaitych form sztuki dekoracyjnej. Naturalną konsekwencją jest współpraca ze środowiskami profesjonalnych twórców, czego rezultatem jest programowe wspieranie takich form twórczości artystycznej, które inspirowane są motywami kultury ludowej.

Jesteśmy świadomi, że dokonujące się zmiany w kulturze, zmiany mentalne, powodują, że potrzeby nowych generacji są odmienne – także w zakresie estetyki. Świadomość tych odmiennych potrzeb powoduje, że przywiązujemy dużą wagę do poszukiwania nowych form wypowiedzi artystycznej. Staramy się pozyskiwać nowe, oryginalne wzory, które opierając się na tradycyjnych walorach formalnych i estetycznych są kreatywną interpretacją tych wytwórców ludowej i narodowej tradycji. Zarazem zaś mogą stać się oryginalną, symboliczną pamiątką. Dające się współcześnie zauważyć zainteresowanie rękodziełem, odkrywanie przez kolejne pokolenia starych technik to dobry czas świętowania jubileuszu. Mamy poczucie, że Cepelia utrwaliła w świadomości społecznej potrzebę obecności tego, co rodzime i piękne. Starajmy się, by znak firmowy – stylizowany kogucik – nadal oznaczał wyroby wysokiej jakości – tak o Cepelii i wystawie pisze Anna Filipowicz-Mróz z Cepelii.

Wernisaż wystawy „Artyści z kręgu Cepelii” odbędzie się 27 listopada 2019 o godz. 17.00. Na otwarcie i oglądanie wystawy w kolejnych dniach zapraszają Fundacja CEPELIA Polska Sztuka i Rękodzieło w Warszawie oraz Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży, w którego siedzibie będzie można oglądać wystawę.