Wystawa: Fajans kolski w dwudziestoleciu 1919-1939

W Muzeum Technik Ceramicznych w Kole można oglądać wystawę poświęconą lokalnym wyrobom sprzed 100 lat.

Od 9 listopada Muzeum Technik Ceramicznych w Kole zaprasza do oglądania nowej ekspozycji, poświęconej kolskiemu fajansowi. Tym razem tematem wystawy są wyroby, które powstały w dwudziestoleciu międzywojennym, a ekspozycja jest swego rodzaju hołdem dla Czesława i Krystyny Freudenreichom, czyli właściciela fabryki fajansu w Kole i jego córki. Czesław został właścicielem fabryki w 1926 roku, a rok 1919 to czas, od którego powstawało wiele form produkowanych aż do wybuchu wojny.

Wernisaż wystawy „Fajans kolski w dwudziestoleciu 1919-1939” odbędzie się 26 listopada o godz. 17.00.

Na wystawie zobaczyć można obiekty ze zbiorów Muzeum Technik Ceramicznych w Kole oraz z kolekcji Piotra Śniegockiego.