Sosnowieckie Spotkania Artystyczne – Elektropolis

30 stycznia odbędzie się wernisaż wystawy, będącej efektem XXII Sosnowieckich Spotkań Artystycznych. Do udziału w wystawie zaproszono 33 artystów.

Twórczość zaproszonych artystów należy do takich dziedzin, jak: fotografia, malarstwo, grafika. Ideą, która przyświecała XXII Sosnowieckim Spotkaniom Artystycznym, była rola natchnienia i miejsca w procesie tworzenia współczesnego artysty. Spotkanie wyjazdowe odbyło się na Dolnym Śląsku i było inspiracją dla procesu tworzenia, który miał miejsce już w pracowniach artystów.

Wśród tych, którzy przygotowali prace na wystawę w Pałacu Schoena – Muzeum w Sosnowcu, znaleźli się: Adam Bit, Jerzy Chrapka, Marta Czarnecka, Małgorzata Dajewska, Paweł Dusza, Czesław Gałużny, Grzegorz Hańderek, Waldemar Jama, Karolina Kindler-Skowronek, Dariusz Kindler, Piotr Kossakowski, Klaudia Lata, Jerzy Łakomski, Katarzyna Łata, Arkadiusz Ławrywianiec, Beata Mendrek, Damian Mickoś, Mikołaj Mikołajczyk, Kamil Myszkowski, Andrzej Niczewski, Joanna Nowicka, Zbigniew Podsiadło, Barbara Popczyk, Jolanta Rycerska, Wojciech Skórka, Zbigniew Sawicz, Irena Skalik Paulina Walczak-Hańderek, Marek Wesołowski, Paweł Więcławek, Janusz Lech Wojcieszak, Ewa Zawadzka, Andrzej Zygmuntowicz.

Wernisaż wystawy już 30 stycznia o godz. 18.00. Wystawę będzie można oglądać do 1 marca 2020 roku.